Unutulan SQL Server “sa” Parolasının Sıfırlanması

Run As Administrator ile Command Prompt çalıştırılır.

İlk olarak SQL Server servisi durdurulur.

net stop MSSQLSERVER

/m parametresi kullanılarak SQL Server Single-User modda çalıştırılır.

net start MSSQLSERVER /m”SQLCMD”


Sqlcmd komutu çalıştırılır.

sqlcmd

Yeni kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki komutlar sırası ile çalıştırılır.
CREATE LOGIN yenikullaniciadi WITH PASSWORD=’kullaniciparolasi’

GOOluşturduğumuz kullanıcıyı “SYSADMIN” gurubuna ekliyoruz.
SP_ADDSRVROLEMEMBER RecoveryAcct,’SYSADMIN’

GO

Son olarak SQL Server servisini durduruyoruz ve ardından yeniden başlatıyoruz.

net stop MSSQLSERVER && net start MSSQLSERVER

Artık SQL Management Studio üzerinden yeni oluşturduğumuz kullanıcı adı ve parola ile oturum açma işlemini gerçekleştirebiliriz.