Suid ve Sgid Bitleri Aktif Dosyaların Bulunması

Sgid ve Suid özelliği kullanıcının, bir programı kendisine tanınmış haklardan daha fazla izne sahip olarak çalıştırması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır.

Suid biti aktif olan dosyaları bulmak için;

find / -type f -perm -02000


Sgid biti aktif olan dosyaları bulmak için;

find / -type f -perm -04000