PowerShell ile MAC Adresi Değiştirme

powershell mac change

powershell mac change

Set-NetAdapter -Name “Ethernet 1” -MacAddress “00-1C-28-65-3B-35”