Arşivleme (Sıkıştırma) Komutları

Örnek :

  • Mkdir test
  • Cd test
  • Touch 1 2 3 4 5

Arşivleme

tar -cvf arsiv.tar 1 2 3 4 5

-c : Create anlamına geliyor.

-v : Verbose : O an çalıştırdığımız komut ile ilgli bir output basıyor

-f : arşiv dosyasının adını belirtmek için kullanılıyor.

Arşivden Çıkartma

tar -xvf arsiv.tar

-x : Extract anlamına gelir.

Arşivden çıkartmadan içeriği görüntüleme : tar -tvf arsiv.tar

Var olan bir arşive dosya eklemek : tar -rvf arsiv.tar

Dizini Arşivlemek : tar -cvf arsiv.tar *

Dizine Çıkartmak : tar -xvf arsiv.tar -C /tmp/ceyhun

Sadece belirli bir uzantıya ait dosyaları arşivlemek:tar -cvf arsiv.tar *.php

Sadece belirli bir uzantıya ait dosyaları çıkartmak : tar -xvf arsiv.tar “*.php” -C “/tmp/ceyhun”

Gzip ile Sıkıştırma

tar -cvzf arsiv.tar.gz  *.php 5.jpg

tar -cvzf arsiv.tar.gz  seviye.sqllite

-z : gzip sıkıştırma algoritmasını referans alan parametre

Sıkıştırılmış Dosyadan Çıkartma

tar -xvzf arsiv.tar.gz

Bunzip2 ile Sıkıştırma

tar -cvjf arsiv.bz2 seviye.sqllite

işleminde -d parametresi eklenir

bzip2 > gzip > tar