Exchange Server 2013 Mailbox Server Role Kurulum Gereksinimleri

Exchange Server 2013 kurulumunu Mailbox ve Client Access Server rollerini farklı sunucular üzerine kurarak gerçekleştireceğimiz bir makale serisine başlıyoruz. Bu iki rol farklı sunucular üzerine kurulacaksa Mailbox Server rolünün önce kurulması gerekir.

Mailbox Role : Mailler için storage sağlar. Yani mailleri üzerinde tutmak istediğimiz server’da bu rol yer almak zorundadır. Ayrıca exchange organizasyonumuz içerisinde mailbox rolünün kurulu olduğu bir server mutlaka yer almalıdır.

Client Access Role : Kullanıcıların mailbox server’a erişimi için nasıl bir yol izleyeceğini belirler. Daha doğrusu mailbox rolünün kurulu olduğu server’a erişim için kulllanıcılara bir arayüz sunar. Örneğin; owa, active sync, pop3, imap gibi protokolleri kullanacaksak bu role ihtiyacımız olacaktır.

Exchange Server 2013 yapısında Exchange Server 2007 ve 2010 üzerinde bulunan Hub Transport Rolü’nün yerini Mailbox Server üzerinde çalışan Hub Transport Servisi aldı.

Windows Server 2012 üzerinde Exchange 2013 Mailbox kurulumu gerçekleştirebilmek için izlenmesi gereken adımlar bu yazının konusunu oluşturmaktadır.Bu makale serisinde kullanılacak olan yapılandırma aşağıdaki gibidir.

Gerçekleştireceğimiz işlemlerden kısaca bahsettikten sonra ortamımızda Active Directory yapısını Exchange Server 2013 kurulumuna uygun hale getirmek için sırasıyla,

Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms : Exchange Server 2013 kurulumu için schema hazırlanır.

Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: organizasyonadi /IAcceptExchangeServerLicenseTerms: Global Exchange nesneleri hazırlanır, root domain üzerinde Exchange Universal Security grupları oluşturulur ve var olan domain Exchange 2013 için hazırlanır.

Setup.exe /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms : Exchange Serverlar için bir global grup oluşturur.
Exchange Server 2013 kurulumu AD Schema yapısı hazırlandıktan sonra  PowerShell açılır ve aşağıdaki komut setleri girilir.

import-module servermanager

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Remote Server Administration Tools içerisinde yer alan Active Directory Domain Services yönetim araçlarının kurulumu tamamlandıktan sonra Exchange Server 2013 kurulumu için gerekli rol ve özelliklerin kurulumlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki komut seti kullanılır.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Gerekli rol ve özelliklerin kurulumunun tamamlanmasının ardından aşağıdaki bileşenler de kurulmalıdır.

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Bir sonraki aşamada Exchange Server 2013 Mailbox Rolünün kurulumunu gerçekleştireceğiz.