Exchange Server 2013 Client Access Server Role Kurulum Gereksinimleri

Exchange Server 2013 kurulumunu Mailbox ve Client Access Server rollerini farklı sunucular üzerine kurarak gerçekleştireceğimizi belirttiğim makale serisine, Exchange Server 2013 Client Access Server rolünün kurulum gereksinimlerinden bahsederek devam ediyoruz.

PowerShell açılır ve aşağıdaki komut setleri girilir.

import-module servermanager

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Remote Server Administration Tools içerisinde yer alan Active Directory Domain Services yönetim araçlarının kurulumu tamamlandıktan sonra Exchange Server 2013 kurulumu için gerekli rol ve özelliklerin kurulumlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki komut seti kullanılır.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Gerekli rol ve özelliklerin kurulumunun tamamlanmasının ardından aşağıdaki bileşenler de kurulmalıdır.

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Bir sonraki aşamada Exchange Server 2013 Client Access Rolünün kurulumunu gerçekleştireceğiz.