Docker Engine

Docker Daemon (image, container, networks, volumes)

Docker Rest API (Dış dünya ile görüşür, diğer programlar Rest API aracılığı ile konuşur)

Docker CLI (Docker kurulduğunda hem daemon hem CLI aktif hale gelir.)

Docker CE è Ücretsiz

Docker EE è Ücretli (Ek güvenlik özellikleri barındırmasının yanısıra support hizmeti de sağlanıyor.)

Docker

Her image kendinden bir container oluşturulduğunda varsayılan olarak çalışacak şekilde ayarlanan bir uygulama içerir. Bu uygulama çalıştığı sürece container up durumunda olur. Uygulama herhangi bir sebeple durduğunda container kapatılır.

Docker image’ları birden fazla uygulama içerebilir.

docker
 

Container başlatıldığında otomatik olarak çalışması için tek bi uygulamanın yayınlanmasına izin verir.

Container başlatıldığı zaman tek bir uygulamanın başlatılabiliyor olması container içinde başka uygulamaların olmayacağı anlamına gelmez. Container içinde başka uygulamalar olabilir ve bu uygulamalar ilk uygulama otomatik olarak çalıştıktan sonra çalıştırılabilir.

Container oluşturulurken varsayılan olarak çalıştırılması istenen uygulama belirlenebilir.

Çalışan docker uygulamalarını listeleme : docker container ls ya da docker ps komutları kullanılabilir.

Hem çalışan hem de durdurulmuş uygulamaları listeleme : docker container ls -a ya da docker ps -a

Container Loglarını Görüntüleme : docker container logs container_adi (container_id). Burada container adını ya da id’sini kullanabiliriz, ayrıca container id’sini kullanmayı tercih edersek ilk 3-4 karakterin yazılması ile de loglar görüntülenebilir.

Uygulama image dosyasından bir container oluşturmak ancak varsayılan olarak çalışacak uyuglama yerine uygulamakontrolu uygulamasını çalıştırmak için: docker container run –name ilkornek c3yh4n/uygulama java uygulamakontrolu

Container üzerinde çalışan bir uygulamayı durdurma : docker container stop container_id ya da container_adi

Container üzerinde çalışan bir uygulamayı başlatma : docker container start container_id ya da container_adi

Durdurulan bir Container’ın silinmesi : docker container rm container_id ya da container_adi

-f parametresi ile silme işlemi force edilebilir.

docker container rm -f container_id

Aynı anda birden fazla container silmek için container_id ya da container_id yazdıktan sonra bir boşluk bırakılarak yazılaması yeterlidir.

docker container rm container_id1 container_id5 containerid_35

Detach Container Oluşturma : docker container run -d -p 80:80 nginx:latest

Detach : Container oluşturulduktan sonra arkaplanda çalışması için kullanılır.

Container içinde varsayılan olarak çalışan uygulama durduğunda container duracaktır. Varsayılan uygulamanın pid değeri 1’dir.

Oluşturulan bir container’a bağlanma : docker container exec -it websunucu sh

Bu komutun açıklaması kısaca aşağıdaki gibidir.

docker container exec : Uygula

-it (– interactive ve –tty parametrelerinin birleşimi) : Container’a interaktif modda bağlan

websunucu sh : websunucu üzerinde sh konsoluna bağlan (GNU/Linux dağıtımına göre bash ya da sh, Windows tarafında powershell kullanılabilir)

Container ile bağlantı sağlandığında container normal bir GNU/Linux makine üzerinde çalışır. Bu aşamadan sonra bir GNU/Linux üzerinde çalışan komutlarla istenilen işlemler gerçekleştirilebilir.

Örneğin; top, free -m, tailf /var/log/messages vb…