Microsoft Ürünleri

Unutulan SQL Server “sa” Parolasının Sıfırlanması

Run As Administrator ile Command Prompt çalıştırılır. İlk olarak SQL Server servisi durdurulur. net stop MSSQLSERVER /m parametresi kullanılarak SQL Server Single-User modda çalıştırılır. net start MSSQLSERVER /m”SQLCMD” Sqlcmd komutu çalıştırılır. sqlcmd Yeni kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki komutlar sırası ile çalıştırılır. CREATE LOGIN yenikullaniciadi WITH PASSWORD=’kullaniciparolasi’ GO Oluşturduğumuz kullanıcıyı “SYSADMIN” […]