Kategorisizler

Kurumsal ve Operasyonel Güvenlik

Bilgi güvenliğine ilişkin bütün çalışmalar şirketlerin bilgi varlıklarının korunabilmesi ve bir felaket durumunda gerekli kurtarma işlemlerini ve iş sürekliliğinin sağlanması içindir. Bu çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi için çeşitli kurumsal faaliyetlerin yapılması gerekir. 1. Fiziksel Güvenlik Fiziksel güvenlik, bilgi güvenliğinde özellikle bilgisayar sistemleri ve network aygıtlarının olası fiziksel risklere karşı korunmasıdır. […]