Gnu/Linux

TCP Wrappers

Tcp Wrapper Nedir? TCP Wrappers hangi servislere hangi istemcilerin erişebileceğini belirleyen ve erişimler ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlayan bir güvenlik yazılımıdır. Tcp Wrappers iptables güvenlik duvarından sonra ek önlem almak için kullanılabilir. Kullanımı Tcp wrappers ile kullanılabilen servisleri (yani tcp wrappers’ı destekleyen servisler) /etc/host.allow ve /etc/host.deny dosyalarını kullanarak istediğimiz kısıtlamaları […]

Bilinmesi Gereken 50 GNU/Linux Komutu

is pwd cd mkdir mv cp rm touch in cat clear echo less man unman whoami tar grep head tail diff cmp comm sort export zip unzip ssh service ps kill and killal df mount chmod chown ifconfig traceroute wget ufw iptables apt,pacman,yum,rpm sudo cal alias dd whereis whatis top […]

Red Hat Sistem Kaynaklarının İzlenmesi (Top, Free, Vmstat Komutları)

Sistem kaynaklarının izlenmesi ve elde edilen verilerin yorumlanması sisteminizi verimli kullanımını ve sorunlarını analiz edilebilmesi açısından önemlidir.RED HAT işletim sistemi üzerinde kullanabileceğiniz bir çok kaynak izleme aracı vardır, ben de bu makalede red hat’ e özgü ve oldukça kullanışlı olan aşağıdaki araçları anlatacağım. Free Top Vmstat free Mem: satırında fiziksel memory kullanımını […]

GNU/Linux Nedir?

GNU/Linux, 1990’lı yıllarda bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan Linus Torvalds’ın ortaya attığı bir fikir üzerine geliştirilmiş ve bugün dünyada yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemidir.

Iptables Kullanımı

Iptables güvenlik duvarında temel kurallara ilave olarak dos ve ddos ataklarına önlem almak için ekstra kuralar ekleyebiliriz.     IPTABLES RATE LIMITING iptables ‐t filter ‐I INPUT ‐p tcp ‐‐dport 80 ‐m connlimit ‐‐connlimit‐ above 100 ‐‐connlimit‐mask 32 ‐j DROP //Tek bir ip’den Apache servisine(80 portuna) doğru ,aynı anda en […]

GNU/Linux Hardening Metodları – I

İlk olarak yapılması gerekenler bios’a parola ile erişim sağlanması ve grub önyükleyicisinin şifreli hale getirilmesidir.     Grub güvenliği     Terminal ekranında grub-md5-crypt yazarak parola oluşturulur. vim /etc/grub.conf altında son satırın altına password –md5 parola Yazarak oluşturduğumuz parolayı ekledikten sonra dosyayı kaydedip çıkarız. (Etki etmesi için sunucunun yeniden başlatılması […]

GNU Linux Temel Komutlar

Cut -d “:” -f1 /etc/passwd => Bir dosyadaki istediğimiz alanı getirmek içinkullanılıur. Ayrıştırma için belirli bir syntax tanımlamak gerekir. Cut -d “,” -f2 notlar.not |grep k |wc -l => notlar tablosundan ikinci sütunu , ardından kalanları, ardından da kalan sayısını getirebiliriz.