Category: BGYS

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001

0

Kurumsal ve Operasyonel Güvenlik

Bilgi güvenliğine ilişkin bütün çalışmalar şirketlerin bilgi varlıklarının korunabilmesi ve bir felaket durumunda gerekli kurtarma işlemlerini ve iş sürekliliğinin sağlanması içindir. Bu çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi için çeşitli kurumsal faaliyetlerin yapılması gerekir.