Adli Bilişim

ADLİ BİLİŞİM – BİR VAKA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ

ÖZET : Bu rapor bir Adli Bilişim soruşturma modeli ile birlikte veri toplama ve türleri, kanıt toplama, adli bilişim araçlarının kullanımı ve kötü amaçlı yazılım araştırmasının yanısıra Adli Bilişim soruşturmasının hukuki yönlerini de içermektedir. Ayrıca raporda, vaka analizinin yapıldığı şirket için güvenli bir sistem mimarisi oluşturması için gerekli tavsiyeler, önlemler […]

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinin TCK Madde 135 Açısından Değerlendirilmesi

Özet : Kişisel veriler, idari açıdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu eliyle ve idari yaptırımlar yoluyla korunmakta iken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. maddesi ile kurulan atıf uyarınca kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140 hükümleri uygulanacaktır. Buradan hareketle, çalışmada, kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar […]