Yanlış güvenlik algısı, hiç güvenlik olmamasından daha kötüdür!!!

Ceyhun CAMLI