Notes for myself Blog

Malware Analiz Araçları ve Kullanım Örnekleri 0

Malware Analiz Araçları ve Kullanım Örnekleri

Statik Analiz Araçları Pe File Dependency Walker Linux Command Disassambler Uzantısına Göre Kulanılacak Araçlar Powershell Python Code Linux Command DLL DLL Decompiler Office File Olevba Oledump PDF Pdfid PdfScan ExtractJS Python Python Decompile .NET dotPeek...

Splunk Search for Bloodhound 0

Splunk Search for Bloodhound

Öncelikle Group Pollicy üzerinde aşağıdaki ayarlamaları yapmalısınız. Computer Configuration è Policies è Windows Settings è Security Settings è Advanced Audit Policy Configuration è Audit Policies è DS Access : Audit Directory Service Access (success and...

Qradar Backup Restore İşlemleri 0

Qradar Backup Restore İşlemleri

radar üzerinde tüm konfigürasyon yerine sadece log source backup alma gereksiniminiz ya da ihtiyacınız olabilir. Bu durumda aşağıdaki tabloyu kullanabiliriz.Tablodaki TextIdentifier sütununda bulunan tanımlamaları aşağıdaki komutta kırmızı ile işaretlediğim kısma yazmanız yeterli olacaktır. ./contentManagement.pl –action...